Languages

Program setkání - 21. - 25. 08. 2019

Změna programu vyhrazena.

 

Středa 21. 08. 2019

13:00 - 17:00 Registrace
17:00 - 18:00 Mše svatá - hlavní stan
18:00 - 19:30 Večeře + osobní volno, registrace
19:30 - 20:00 Chvály + úvodní slovo
20:00 - 21:30 Přednáška I - hlavní stan

 

Nahoru

 

Změna programu vyhrazena.

 

Čtvrtek 22. 08. 2019
Památka Panny Marie Královny

08:45 - 09:30 Ranní modlitba (Denní modlitba církve) + chvály
09:30 - 10:30 Přednáška II - hlavní stan
Program pro děti / Program pro mládež
10:30 - 11:00 Přestávka
11:00 - 12:30 Mše svatá - hlavní stan
Katecheze dětí během kázání
12:30 - 14:00 Oběd + osobní volno
14:00 - 14:30 Růženec - Loretánská kaple
14:30 - 17:30 Přímluvná modlitba / adorace – hlavní stan
14:30 - 15:45 Workshop I. - nádvoří
Program pro děti / Program pro mládež
16:00 - 17:30 Workshop II. - nádvoří
17:30 - 19:00 Večeře + osobní volno
Hry pro děti
19:00 - 19:30 Chvály
19:30 - 20:30 Přednáška III - hlavní stan
20:30 - 21:45 Svátost smíření + svíčková procesí, moderovaná adorace na nádvoří
22:00 - 07:00 Celonoční adorace - Loretánská kaple

 

Nahoru

 

Změna programu vyhrazena.

 

Pátek 23. 08. 2019

08:45 - 09:30 Ranní modlitba (Denní modlitba církve) + chvály
09:30 - 10:30 Přednáška IV - hlavní stan
Program pro děti / Program pro mládež
10:30 - 11:00 Přestávka
11:00 - 12:30 Mše svatá - hlavní stan
Katecheze dětí během kázání
12:30 - 14:00 Oběd + osobní volno
14:00 - 14:30 Korunka k Božímu milosrdenství - Loretánská kaple
14:30 - 17:30 Přímluvná modlitba / adorace – hlavní stan
14:30 - 15:45 Workshop III. - nádvoří
Program pro děti / Program pro mládež
16:00 - 17:15 Workshop IV. - nádvoří
Tvořivý workshop pro děti/mládež
17:30 - 19:00 Večeře + osobní volno
Hry pro děti
19:00 - 19:30 Chvály
19:30 - 21:00 Přednáška V + modlitba za uzdravení - hlavní stan
22:00 - 07:00 Celonoční adorace - Loretánská kaple

 

Nahoru

 

Změna programu vyhrazena.

 

Sobota 24. 08. 2019

08:30 - 09:00 Chvály
09:00 - 09:45 Přednáška VI - hlavní stan
Program pro děti / Program pro mládež
09:45 - 10:45 Přesun k 19. kapli hájecké poutní cesty
10:45 - 11:30 Procesí se sochou Panny Marie do hlavního stanu
11:30 - 13:00 Mše svatá - hlavní stan
Katecheze dětí během kázání
13:00 - 14:30 Oběd + osobní volno
14:30 - 17:30 Přímluvná modlitba / adorace – hlavní stan
14:30 - 15:45 Workshop V. - nádvoří
Program pro děti / Program pro mládež
16:00 - 17:15 Workshop VI. - nádvoří
17:30 - 19:00 Večeře + osobní volno
Hry pro děti
19:00 - 19:30 Chvály
19:30 - 21:00 Přednáška VII + modlitba za vylití Ducha svatého - hlavní stan
22:00 - 07:00 Celonoční adorace - Loretánská kaple

 

Nahoru

 

Změna programu vyhrazena.

 

Neděle 25. 08. 2019

08:45 - 09:30 Ranní modlitba (Denní modlitba církve) + chvály
09:30 - 10:30 Přednáška VIII - hlavní stan
Program pro děti / Program pro mládež
10:30 - 11:00 Přestávka
11:00 - 13:00 Mše svatá - hlavní stan
Katecheze dětí během kázání

 

 

Změna programu vyhrazena.

 

 

Nahoru